Şura Çağrısı

ŞURA ÇAĞRISI

 

Süleyman Demirel Üniversitesi ve İLMAR (İlmi ve Metodolojik Araştırmalar Merkezi)’ın işbirliği ile 8-10 Şubat 2019 tarihleri arasında Isparta’da “Tevhidi Düşünce Işığında İlim Dallarının Yeniden İnşası Şurası-2”düzenlenecektir. Bu şura; konusu itibari ile sahasında Türkiye’de   ikinci kez yapılacak olma özelliği taşımaktadır.

 

”Bilgi-Medeniyetin İktidarı” etkileşimi çerçevesinde her medeniyet, kendi özgün bilgi yöntemi üzerinden kurmuş olduğu ilim alanları ile diğer medeniyetlere üstün gelmenin zahiri(dış) şartlarını sağlamış olmaktadır.  “Tevhidi Düşünce” ilmi yöntem anlayışı da, İslam medeniyetinin tüm zamanlara hitap eden hem zahir(dış) hem de Batın(iç)bilgi bütüncüllüğüne sahiptir. İslam medeniyetinin 7.yüzyıl ile 19.yüzyıl arasında dünyanın aktif siyaset alanında, üç kıtada hâkimiyetini sağlayan kurucu bilgi anlayışı ve onun bilgi yöntemi “Tevhidi Düşünce”ye dayanmaktadır. 19.yüzyıldan sonra Osmanlı ve Türkiye’de ;oryantalizm, pozitivizim, batılılaşmacılık ve oksidantalizmin tesirleriyle bu bilgi anlayışı unutulmuş veya unutturulmuştur. Bundan dolayı kaynağı Hz Peygamber Efendimiz’e(sav) dayanan Tevhidi Düşünce medeniyet kurucu ilmi yöntem anlayışı, İnsanlığın içine düştüğü; sömürü, adaletsizlik, zulum, haksızlığı en yüksek noktaya çıkaran modernite ve post modernite anlayışlarına karşı “yeni denge düzeni kurucu” vasfına sahiptir. Bu noktada Tevhidi Düşünce anlayışının hem derinlikli ilmi yöntem yapısıyla karşılık verme ve hem de sistem kurma kabiliyetinin niteliğini yeniden açığa çıkarılmasına duyulan ihtiyacın, giderilmesi gereği bulunmaktadır. Bu ihtiyacın giderilmesi amacıyla   “Tevhidi Düşünce Işığında İlim Dallarının Yeniden İnşası Şurası-2” önemli bir konumu içermektedir.

 

İslam İnancında Tevhidin kıyamet kadar baki olacağından, Tevhidi Düşünce ilim anlayışının da tüm ilim alanları itibariyle her zaman diliminde özgün bir muhtevaya sahip olarak özüne uygun yeni gelişmeleri bünyesine dâhil ederek daima her alanda gelişmeci bir sunumu bulunmaktadır.19.yüzyıl sonrası İslam dünyası ve Türkiye’de Tevhidi Düşünce ilmi yöntem anlayışına duyulan güveni; oryantalizm, pozitivizm, oksidantalizm ve Batılılaşmacı jakobenizmin oluşturduğu etkiler, giderek ortadan kaldırmıştır. Bunun sonucunda Tevhidi Düşünceye dayalı bilgisi, ilim anlayışı, bilgi inşa etmedeki ilmi yöntemi artık bilinemez hale dönüştürülmüştür. Bundan dolayı kendi hakikatine göre bilgi üretmenin bilinmemesi yada “bilmesinlercilik” olarak belirtilen “obskurantizm”,  Tükiye’nin en temel sorunu haline getirilmiştir.

 

Böylece modernist sosyal düşünce yapısına dayalı bilim geleneğine bağımlı Türkiye; “taklitçi” ve “aktarmacı” bir düşünce yapısı ile; “bilim üretme” biçimini, ”düşünen insanı”nı, “toplum” ve “kurumsal yapılanması, ve onların işleyiş kurgusunu” oluşturmuştur. 

Ülkemizdeki mevcut duruma karşın Türkiye ölçekli yapılacak bu 2. şura, modern Batı düşüncesine karşı  Türk-İslam dünyasını yeniden “inşa”sına, ama kendi özgün yapısı itibariyle de “ihya” amaçlı olarak gerçekleştirilecektir. Buna göre bu şura; Türk-İslam dünyasının başta ictimai/sosyal alanlarını içeren tüm konularda (felsefe, ictimaiyat(sosyoloji), nefsiyat (psikoloji), tarih/felsefesi, siyaset, iktisat, ilahiyat,  eğitim…), ayrıca fen ilimler, pozitif ilimler, sağlık ve mühendislik ilim alanları ve onların alt ilim dallarına yönelik olarak “Tevhidi Düşünce” anlayışı üzerinden bilgi üretilmesine temel teşkil etmeyi amaçlamaktadır. Bir bakıma özgün ilmi bilgi üretme faaliyetini içermektedir.

İkincisi yapılacak olan bu “Şura” ile Türk-İslam medeniyetinin özgün bilgi üretme metodu olan “Tevhidi Düşünce”ye dayalı ilimler ve ilim alt dallarının, zamanımız ölçülerinde yeniden oluşturmanın ilk adımlarından birisini de,gerçekleştirilmiş olunacaktır.

“Şura”nın medeniyetimize ve ülkemize katkıları bağlamında yukarıda belirtilen hususlara ilaveten; tüm bu konuları, “Tevhidi Düşünce” temelli derinlikli ilmi bakış açısıyla ele alma, tartışma ve özgün bilgi üretme imkânın oluşturulması sağlanacaktır. Böylece de medeniyetimiz açısından; yakın, orta ve uzun dönemler de, kendi yerli bilgisini üretmenin yolunun açılmasına zemin açacağı düşünülebilir.

               

“ Şura”da ortaya konulacak görüşler sadece ülkemiz, ilgili akademik kurumlar veya Müslüman dünya ile sınırlı kalmayacak, başta Batı olmak üzere dünyanın her yerindeki insanlığa yeni bir pencere açma, bakış açısı veya alternatif sunma niteliği de taşıyacaktır. Bu yönüyle “Şura”, “Tevhidi Düşünce” ilim geleneği vasıtasıyla insanlığa bir teklif sunma konumundadır.

 

Bu yönüyle konuyla ilgilenen başta üniversitelerimizin değerli ilim insanlarının ve araştırmacılarının bir araya gelmesine vesile olacak bu “Şura”nın; bilgi üretimine katkı sağlaması, yeni bakış açıları sunması beklenmektedir.  

 

“Şura”da bildiriler Türkçe sunulacak olup, katılımcı misafirlerin konaklama, yeme içmeye yönelik olarak tüm ihtiyaçları, Süleyman Demirel Üniversitesi tarafından karşılanacaktır.

 

Şura Yeri: Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi İdari bilimler Fakültesi  Yerleşkesi, Çünür-Isparta

İletişim:   tevhidisura@gmail.com

 

 

 Önemli Tarihler


 

Bildiri Özetinin Son Gönderme Tarihi: 13 Ocak 2019


 

Kabul Edilen Bildiri Özetlerinin İlanı Tarihi: 20 Ocak 2019


 

Bildiri Metninin Son Gönderme Tarihi: 31 Ocak 2019


 

Şura Tarihi  ; 8-10 Şubat 2019


 

 

Tweet