İlim Kurulu
“ Tevhidi Düşünce Işığında  İlim Dallarının  Yeniden İnşası Şurası- 2”
8-10 Şubat 2019   İLMAR-  SÜLEYMAN DEMİREL  ÜNİVERSİTESİ

İlim Kurulu

 

Prf. Dr.  Ahmet AK

Hacı Bayramı Veli Üniversitesi

Prf. Dr.  Ahmet GÖKBEL

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektör Yrd.

Prf. Dr.  Ahmet Cahid HAKSEVER

Ankara Üniversitesi

Prf. Dr.  Ahmet TABAKOĞLU

Marmara Üniversitesi

Prf. Dr.  Ali Mükremin APAYDIN

Fırat Üniversitesi

Prf. Dr.  Ayhan ÖZÇİFTÇİ

Aksaray Üniversitesi Rektör Yardımcısı

Prf. Dr.  Aykut GÜL

Çukurova Üniversitesi

Prf. Dr.  Adem EFE

Süleyman Demirel Üniversitesi

Prf. Dr.  Cevdet KILIÇ

Trakya Üniversitesi

Prf. Dr.  Doğan ÜNAL

Sağlık Bilimleri Üniversitesi

Prf. Dr.  Ercan KARAKÖSE

Erciyes Üniversitesi

Prf. Dr.  Emin ERDEM

Bayburt Üniversitesi

Prf. Dr.  Erol AYAZ

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Prf. Dr.  İlker Hüseyin ÇARIKÇI

Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü

Prf. Dr.  Fırat PURTAŞ

Hacı Bayramı Veli Üniversitesi

Prf. Dr.  Halil İbrahim ÇERÇİ

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi

Prf. Dr.  Halil ÇİÇEK

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi  

Prf. Dr.  Kazım SARIKAVAK

Hacı Bayramı Veli Üniversitesi

Prf. Dr.  Mehmet ÜNAL

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi  

Prf. Dr.  Metin DAĞDEVİREN

Gazi Üniversitesi

Prf. Dr.  Musa YILDIZ

Gazi Üniversitesi

Prf. Dr.  Mustafa ALİŞARLI

Bolu Abant İzzet Baysal Üniv. Rektörü

Prf. Dr.  Murat OKÇU

Süleyman Demirel Üniversitesi

Prf. Dr.  Musa Kazım ARICAN

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektör Yrd       

Prf. Dr.  Mustafa KURT

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektör Yrd      

Prf. Dr.  Sami ŞENER

Doğuş Üniversitesi

Prf. Dr.  Rafet ÇAVUŞOĞLU

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Prf. Dr.  Ömer KORKUT

Çukurova Üniversitesi

Prf. Dr.  Seyfettin ERŞAHİN

Ankara Üniversitesi

Prf. Dr.  Seyit Mehmet ŞEN

Kastomonu Üniversitesi

Prf. Dr.  Seyfettin ERDOĞAN

İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Prf. Dr.  Vahit GÖKTAŞ

Ankara Üniversitesi

Prf. Dr. Bilal SAMBUR

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Prf. Dr. Cengiz KAYACAN

Süleyman Demirel Üniversitesi

Prf. Dr. Mehmet VURAL

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Prf. Dr. Murat AKCAKAYA

Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Prf. Dr. Süleyman Hayri BOLAY

Gazi Üni. Emekli Öğretim Üyesi

Prf. Dr. İbrahim DİLER

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

Prf. Dr. Haluk SONGUR

Süleyman Demirel Üniversitesi

Prf. Dr. Talat SAKALLI

Süleyman Demirel Üniversitesi

Prf. Dr. Rıfat OKUDAN

Süleyman Demirel Üniversitesi

Doç. Dr. Ayfer GEDİKLİ

İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Doç. Dr. Mustafa ÖZTÜRK

Süleyman Demirel Üniversitesi

Doç. Dr. Osman ŞİMŞEK

Hacı Bayramı Veli Üniversitesi

Doç. Dr. Mehmet Merve ÖZAYDIN

Hacı Bayramı Veli Üniversitesi

Doç. Dr. Mükerrem ŞAHİN

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Tweet