Tevhidi Düşünce Işığında İlim Dallarının Yeniden İnşası İkinci Uluslararası Şurası
Çankırı Karatekin Üniversitesi, İLMAR İşbirliğiyle

2-3 Kasım 2023 I Çankırı - Türkiye

tevhididusunce.org